5 urodziny! - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

5 urodziny!


Robotyka dla dzieci

 

 

Od 2010 roku organizujemy warsztaty z robotyki, podczas których dzieci odkrywaj w sobie talenty konstruktorskie oraz rozwijaj zainteresowania naukami cisymi!

Ju pi lat udoskonalamy swoj metod nauczania, wielokrotnie docenian przez rodowiska akademickie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasz najwiksz si s oryginalne konstrukcje z klocków LEGO, które pozwalaj dzieciom zgbi konkretny problem techniczny i sprawdzi dziaanie modelu prawdziwego mechanizmu, z którym zetkn si bd mogli w przyszoci. Pomagamy dzieciom rozwija konkretne umiejtnoci i praktycznie sprawdza, jak dziaa otaczajcy je wiat. Staramy si jednoczenie zachca kursantów do obserwowania i proponowania nowych rozwiza dla codziennie spotykanych problemów.

W trakcie dziaalnoci otworzylimy oddziay w Gdyni, Gdasku i Poznaniu, stworzylimy take wraz
z dwuczciowym podrcznikiem innowacyjny kurs jzykowy – Angielski z Robotami.

Stalimy si równie MIEJSCEM ODKRYWANIA TALENTÓW pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za od 2014 roku wraz z Pozytywn Szko Podstawow w Gdasku jako pierwsi i jedyni
w Polsce wprowadzilimy warsztaty z robotyki do podstawy programowej w klasach pierwszych. Warsztaty odbywajce si w ramach lekcji prowadzone s w oparciu o starannie uoone i przygotowane pod wymogi Kuratorium Owiaty programy zaj.
Stworzylimy nowe programy warsztatów dla dzieci, m.in TWÓRCA GIER I ANIMACJI oraz WAKACYJN OFERT wycznie dla DZIEWCZYNEK.

eduROBOT.PL od pocztku swojej dziaalnoci angauje si w akcje charytatywne. Wspieralimy Wielk Orkiestr witecznej Pomocy, akcj Wielka Podró, Pasje Dziecice, Grup Oczko, festyn Dar Serca
w Gdyni.


   Od piciu lat pokazujemy dzieciom, e nauki cise mog by ciekawe. Najlepszym sposobem na podsumowanie naszej dziaalnoci bd wic liczby:  

- zaufao nam ponad 17 000 rodziców,   

- zorganizowalimy ponad 2500 przyj urodzinowych, 

- prowadzilimy zajcia wprowadzajce do robotyki w ponad 1300 placówkach owiatowych w Gdasku, Gdyni, Poznaniu, Redzie, Rumi, Supsku, Tczewie,Wejherowie i Szczecinie,

- organizujemy kóka z robotyki (Angielski z Robotami, Wstp do Maego Konstruktora, May Konstruktor, May Konstruktor PLUS, Wstp do Ligi Robotyki, Liga Robotyki, Liga Robotyki poziom MASTER)
 w ponad 180 szkoach i przedszkolach,

- bralimy udzia w 320 piknikach i festynach szkolnych,      

zachcalimy dzieci do nauki robotyki podczas wielu imprez targowych, m.in. Targi Przedszkolaka, Targi Mieszkaniowe, Rodzinka, Targi Brzuszek  i Maluszek, Targi Gier i Zabaw, Turnieje Robotów organizowane przez Politechnik oraz Uniwersytet w Gdasku, itd.

 

 


 

Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL