Co u nas nowego... - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

Co u nas nowego...


Robotyka dla dzieci
Od nowego roku szkolnego zdecydowalimy si na wspóprac w dwóch bardzo wanych dla nas aspektach. Pierwszy to umoliwienie wikszej iloci placówkom dostpu do stworzonych przez nas programów zaj, szkolc i otaczajc ich wsparciem merytorycznym i technicznym.  Drugi za to, co zdecydowanie lubimy najbardziej  i co sprawia nam najwiksz rado - organizacja Pókolonii, Kolonii oraz Zielonych Szkó dla Dzieci i Modziey!
Drodzy Rodzice ju niebawem bdziemy mogli przedstawi  Wam ofert na FERIE 2018 przygotowan zarówno dla chopców jak i dziewczynek  o szerokich i rónordnych zainteresowaniach. Nie tylko z zakresu majsterkowania i kodowania.
Pragniemy przygotowywa kady wypoczynek zarówno w zakresie pókolonii, kolonii czy te zielonych szkó na najwyszym poziomie! Pragniemy aby Dzieci spdzay ten czas poznajc i rozwijajc swoje zainteresowania dokosnale przy tym si bawic! 
W dalszym cigu chtnie wzbogacimy oryginalnymi warsztatami niejedno wydarzenie. Jestemy do Waszej dyspozycji w trakcie Mikoajek, Eventów, Pikników oraz wszystkich innych miych wspólnych spotka.
Z pewnoci przed nami kolejne lata wyzwa.
Mamy nadziej, e bdziecie z nami!
Poznajc eduROBOT.PL na nowo! Pragniemy serdecznie podzikowa wszystkim Rodzicom, którzy obdarzyli nas przez te 7 lat ogromnym zaufaniem, za wszystkie wskazówki jakie otrzymalimy oraz sowa uznania.  Chcielibymy take podzikowa wszystkim Dyrektorom Szkó, Przedszkoli oraz innych placówek edukacyjnych za dotychczasow wspóprac  i za wszystkie mie sowa, które usyszelimy od Was! To dziki Wam zdecydowalimy si na wprowadzenie kolejnych zmian.  To wszystko robimy dla Waszych Dzieci! To One jak nikt inny potrafi nas zaskoczy, to dziki Nim rzeczy niemoliwe staj si moliwe!  I to wanie ich umiech jest dla nas najwikszym wyrazem uznania.
Dzikujemy! PONAD 7  LAT W LICZBACH Zaufao nam 2 5 5 0 0 Rodziców

Zorganizowalimy ponad 4 0 0 0 Przyj Urodzinowych

Prowadzilimy warsztaty w ponad 3 5 0 szkoach i przedszkolach

W trakcie Pókolonii spdzilimy na wspólnej zabawie prawie  4 0 0 0 godzin

Przez ponad 7 lat spdzilimy wspólnie 3 8 6 tygodnie

W cigu ponad 7 lat spdzilimy odbyo si prawie  1 9 0  turnusów pókolonijnych

Spdzilimy wspólnie ponad  5 0 0  godzin w trakcie kolonii

Spotkalimy si na 4 3 0 piknikach i festynach

Stoczylimy ponad 2 5 5 0 Walk Roboów Sumo

Nasz rekordowy Kursant uczestniczy w naszych kursach przez 6 lat WY DRODZY RODZICE O NAS"Syn zadzwoni do nas z kolonii i powiedzia, e to jest najlepszy obóz na jakim kiedykolwiek by" Darek - Tata Nikodema 

"To by pierwszy duszy wyjazd córki bez nas. Wychowawczynie miay bardzo dobre podejcie do córki, ju na zbiórce przedstawiy si i zaproponoway zapoznanie nowych koleanek. Do tego bardzo spodoba mi si pomys z codzienn kontrol czystoci w pokojach. Córka chwalia sobie zarówno zajcia jak i sposób na czas wolny, nauczya si nowych gier zespoowych, np. ringo. Bd poleca! Na pewno skorzystamy jeszcze z oferty edurobot !"  Marta - Mama Tosi

"wietna organizacja urodzin! Animatorzy stworzeni do pracy z dziemi i klockami :     )zikuj i do zobaczenia!" Monika -  Mama Tymka

"Synek wraca bardzo zadowolony zaj i dopytuje si, kiedy nastpne. Szkoda e dopiero od 7 lat s dusze " Kasia - Gdask, Mama Oskara

"Pomys budowania robotów jest wietny, Micha by tym zachwycony." Sebastian - Gdynia, Tata Michaa

"Zajcia w ferie pozwoliy rozwija zainteresowania mojego dziecka. Twórcze poznawanie nowych zagadnie, mia atmosfera i tempo zaj dostosowane do dzieci. Syn by zadowolony" Micha - Rumia, Tata Olka

"Bardzo pozytywne podejcie do dzieci, budujce ich poczucie wasnej wartoci." Dorota - Gdynia, Mama Maksa

"Mój Mikoaj by na tych zajciach w Gdasku w I turnusie. Lektorzy bardzo pomocni. Raz jeszcze dzikuj Pani Magdzie, która zawsze suya dobr rad i bya pomocna mojemu dziecku. Dzikuj waszej firmie, e Mikoaj móg spdzi wakacje uczc si wspópracy i programowania. Roboty jak i programowanie byy przedstawione w bardzo ciekawy i odpowiedni dla jego wieku sposób. Cho ma dopiero 8 lat to codziennie mogam zobaczy jakiego zbudowa robota i w jaki sposób go oywi. Naprawd polecam te zajcia! Konkurencja ma duo drosze zajcia, a idea podobn. Barbara - mama Mikoaja."

"Od czego zacz? Przede wszystkim moje bliniaki byy bardzo zadowolone! A to najwaniejsze! Pierwszego dnia przyszam 30 min przed kocem zaj by sprawdzi jak si zaaklimatyzoway w nowym miejscu. Okazao si, e wcale nie miay zamiaru wraca tak wczenie do domu. Pani prowadzca bardzo mia, sympatyczna. Z fajnym podejciem do dzieci, gdy tylko pojawilimy si rano od razu si przedstawia i zaja chopakami. Sam program zaj wydawa mi si interesujcy, bo poza robotami byy jeszcze warsztaty przyrodnicze. Chopakom takie pókolonie naprawd bardzo si podobay. Polecam!"
Dominika - Gdask - Mama Bliniaków

  


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL