Dlaczego warto... - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

Dlaczego warto...


Robotyka dla dzieci

    Zapewne wielu z Was Drodzy Rodzice zastanawiao si nad tym pytaniem.  Chcielibymy zaprezentowa Pastwu kilka powodów dla których warto doda nasze zajcia do tygodniowego planu zaj swoich pociech. Mamy nadziej, e ponisze sugestie i uwagi pomog Pastwu we waciwym wyborze.

      Po pierwsze na naszych zajciach May Konstruktor, które s ju od 5 roku ycia, dzieci mog zaprzyjani si
z dobrze nam wszystkim znan królow nauk – matematyk. Zanim przedszkolak zacznie si uczy dodawania i odejmowania musi zapozna si bliej z otaczajcym go wiatem. Wanie wtedy
4-5latek odkrywa wiele aspektów, które w przyszoci wpyn na jego umiejtnoci matematyczne. Na naszych zajciach staramy si ksztatowa w dzieciach spostrzegawczo, która w przyszoci znacznie uatwi pojmowanie matematycznych regu. Przykadem tego moe by rozrónianie dugoci
klocków – mamy tutaj do czynienia z aspektem miarowym. Ile razy zdarzyo nam si mierzy co „na oko”, lub przyjmowa jak miar (np. kroki) by co zmierzy? Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo pomaga nam ten aspekt w yciu codziennym. Dlatego
w trakcie naszych zaj chcemy by dzieci same odkryway, która dugo klocka jest dobra na zasadzie przymierzania lub przykadana do innych by odkry samemu którego klocka wanie potrzebujemy. Jeli nasze pociechy umiej ju liczy to w trakcie zaj May Konstruktor lub Liga Robotyki mog dalej szkoli swoje umiejtnoci by liczy coraz szybciej i dokadniej. Kolejnym zagadnieniem matematycznym z którym dzieci mog spotka si na naszych zajciach to liczebniki porzdkowe, bardzo przydatne
w przyszoci. Instrukcje, na których bazujemy w trakcie naszych zaj s tak uoone, e zbudowanie robota pomijajc np. drug stron jest niemale niemoliwe. Dlatego trzeba zawsze przej po kolei przez pierwsz, drug, trzeci... stron.


      Kolejnym powodem dla którego warto jest zapisa swoje dziecko na zajcia
w eduROBOT.pl jest fakt, e ju w wieku przedszkolnym rozwija si u dzieci mylenie konkretno-obrazowe, które w przyszoci wpywa na mylenie abstrakcyjne. Nie wszystkie dzieci w przedszkolu potrafi zrozumie takie pojcia jak: liczba lub ilo. Z pocztku|
w trakcie nauki z dziemi w wieku 5 lat naley operowa na konkretach, które s im bardzo dobrze znane z najbliszego otoczenia, czyli mog to by zabawki, kasztany, owoce lub czsto uywane w przedszkolach przez nauczycielki klocki Dinesa – które mog te przypomina budowanie z klocków Lego Education dla najmodszych. Dziki temu, e dziecko moe wzi klocek do rki sprawdzi jego ksztat, grubo, wielko i kolor upewnia si czy dokonao waciwego wyboru kierujc si zdjciem w instrukcji. Dziki wanie takim czynnoci rozwija si u najmodszych mylenie logiczne, konkretno-obrazowe oraz w przyszoci abstrakcyjne.


      Nasze zajcia May Konstruktor rozwijaj nie tylko zdolnoci matematyczne ale i równie jzykowe. Zanim nasza pociecha zacznie pisa, wczeniej musi przej przez etap wyrabiania umiejtnoci do nauki pisania. eby piciolatek móg odnie sukces w nauce pisania, musi najpierw zosta dobrze przygotowany przez nauczyciela w przedszkolu. Nasze zajcia mog dodatkowo wspomóc ten proces, gdy wan rol odgrywa tutaj orientacja w przestrzeni. |
W trakcie naszych zaj staramy si stworzy jak najlepsze otoczenie dla dziecka, by czuo si ono w nim dobrze. Dziki czemu bdzie mogo opanowa umiejtno pooenia jednych obiektów wzgldem drugich a take wyznaczy kierunek „od” lub „do” wybranego przedmiotu. Wszystko to wie sie z umiejtnociami budowania z klocków i czenia odpowiednich czci ze sob (tak jak z czeniem liter w wyrazie). Naley równie nie zapomina o koordynacji wzrokowo-ruchowej. To ona wpywa na to, e nasze dziecko w trakcie pisania utrzymuje si w liniaturze zeszytu i nie naciska za mocno dugopisem lub radzi sobie z zadaniami plastycznymi. Koordynacja wzrokowo-ruchowa to umiejtno czenia tego, co oczy widz z tym co donie wykonuj. Czyli oddaje istot naszych zaj z robotyki. Dzieci podczas budowy robota patrz na instrukcj, na obrazek ukazujcy jakie klocki s im potrzebne i co z nimi naley zrobi oraz wykonuj to swoimi domi. Istnieje wiele rónych wicze grafomotorycznych lecz jeli wasze dziecko lubi budowa z klocków to zajcia May Konstruktor bd dla niego najlepszym wiczeniem.


      Poza wiczeniem rónych umiejtnoci naszego dziecka, rozwijaniem jego zdolnoci pisania i wielu rónych aspektów matematycznych nasze zajcia daj co jeszcze bardzo wanego. Jest to umiejtno pracy w grupie, poszerzanie wiedzy
i pogbianie swoich zainteresowa zwizanych z klockami i nie tylko – bo nasze motto brzmi: 
Nauka przez zabaw! Dlatego kade dziecko wychodzi
z naszych zaj z umiechem na twarzy. Dziki naszym zajciom dzieci mog rozwija swoje hobby wraz z innymi rówienikami pracujc zespoowo pod czujnym okiem naszych opiekunów, którzy zawsze su pomoc.


      Jest jeszcze wiele innych powodów dla których warto zapisa swoje dziecko na zajcia do eduROBOT.PL. Najatwiejszym sposobem aby je pozna jest zapisanie dziecka na nasze kursy!


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL