Dni Otwarte w Gdyni - Angielski z Robotami - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

Dni Otwarte w Gdyni - Angielski z Robotami


Robotyka dla dzieci

Dni Otwarte

Angielski z Robotami

dla dzieci  w wieku 5-8 lat

Jeli chciaby zobaczy jak wygldaj zajcia Angielski z Robotami to serdecznie zapraszamy na Dzie Otwarty do naszego oddziau w Gdyni.

Ze wzgldu na due zainteresowanie Dniem Otwartym - Angielski z Robotami zdecydowalimy si stworzy dodatkowy termin!

Ilo miejsc jest niestety ograniczona!

Dostpny termin to:

11.11.2012r. godzina 13:00 - 14:30

Angielski z Robotami

W trakcie zaj dzieci otrzymuj szans na doskonalenie swoich umiejtnoci jzykowych. Podczas kursu korzystamy z nowoczesnych materiaów dydaktycznych, takich jak komputery oraz zestawy klocków LEGO WeDo Education.

Dzieci na naszych warsztatach nie tylko odkrywaj fascynujcy wiat techniki, mechaniki i robotyki, ale i wietnie si bawi. Z entuzjazmem bior udzia w zajciach, podczas, których równie realizuj swoje pomysy konstruktorskie.

Taka forma nauki pozwala najmodszym na rozwijanie swoich pasji. Angielski z Robotami to edukacja na miar XXI wieku!

 

Dlaczego warto jest zapisa swoje dziecko na nasze zajcia?
Czyli: Co nasze zajcia Angielski z Robotami daj Twojemu dziecku?

Przygotowuj do pracy w grupach - podzia zada i obowizków,

Pobudzaj koordynacj wzrokowo - ruchow,

Przygotowuj do nauki pisania poprzez wiczenie rki, oka i precyzj ruchów,

Rozwijaj wyobrani i kreatywno,

Ucz poprzez zabaw,

Przedstawiaj komputer, jako narzdzie do projektowania i tworzenia uytkowych przedmiotów,

Daj moliwo doskonalenia swoich umiejtnoci jzykowych oraz osuchania si w jzyku obcym,

Ucz jak wykorzystywa wiedz poprzez wyjtkowe, opracowane zgodnie z programem pomoce dydaktyczne, takie jak: prezentacja interaktywna i podrcznik.

Ilo miejsc jest ograniczona!

Obowizuj zapisy poprzez stron.

Szczegóy pod nr tel.:

535 041 242Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL