Ferie - PӣKOLONIA - PINGWINY Z MADAGASKARU - Misja Europa - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

Ferie - PӣKOLONIA - PINGWINY Z MADAGASKARU - Misja Europa


Robotyka dla dzieci

                                                                       Witaj w wiecie Robotów!

Dzi trudno oby si bez robotów, zdecydowanie uatwiaj ycie
i wykonuj zadania, które jeszcze nie 
tak dawno wydaway nam si niemoliwe. Roboty dzi nie tylko odkrywaj kosmos ale i przeprowadzajc skomplikowane operacje ratuj ludzkie ycie! To, co kiedy uwaalimy za fantastyk, dzi jest rzeczywistoci! 
Dziki eduROBOT.PL Twoje dziecko ma moliwo doczy do grona osób, które zgbiaj 
niesamowity wiat zaawansowanej technologii. 

FERIE z Robotami s wspania okazj, by przekona si, e poznawanie wiata nauki, czy zaawansowanej inynierii moe by pasjonujc przygod.          

W czasie warsztatów uczestnicy bd mieli moliwo przekonania si pod okiem dowiadczonych instruktorów, e nauka to nie tylko teoria, ale przede wszystkim pasjonujca praktyka i dowiadczenia z wykorzystanie m m.in. narzdzi matematycznych.

Nie wyobraamy sobie jednak ferii spdzonych bez odpowiedniej dawki ruchu. Co wicej, sport wymaga take ducha rywalizacji i odpowiedniej motywacji. Dlatego te zapewniamy równie gry i zabawy na wieym powietrzu. 

Od prawie szeciu lat organizujc warsztaty naukowe jak i pólkolonie z robotami wiemy jak bardzo wan rzecz jest to, aby uczestnicy poza dobr zabaw, umiechem na twarzy wychodzili bogatsi o now wiedz i dowiadczenia nie tylko z dziedziny robotyki i informatyki. Dlatego te w harmonogramie pókolonii uwzgldnilimy warsztaty biologiczne i wiele innych atrakcji!

I Twoje dziecko moe zosta mistrzem robotyki!

LAST MINUTE ostatnie miejsca 150 z taniej! Przy zapisie od 25 stycznia 2016r.


Dla dzieci w wieku 5 - 7 latDla dzieci w wieku 8 -12 lat
- NOWO - PROGRAM PÓKOLONII  5 - 7   8 - 12PINGWINY Z MADAGASKARU - MISJA EUROPA

Wraz ze Skipperem, Rico i Szeregowym przeniesiemy si w technologiczny wiat klocków LEGO! To miejsce, 
w którym niejedno dziecko moe przekroczy granice swojej wyobrani! Dziki nowoczesnym zestawom LEGO bdziemy mieli okazj zaprojektowa i stworzy niezapomniane modele. 

Podczas piciu dni pókolonii:

zbudujemy i zaprogramujemy konstrukcje z LEGO WeDo (grupa wiekowa 5-7) i LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 (grupa wiekowa 8 -12)

przy pomocy zbudowanych robotów przejdziemy tajemnicz MISJ wraz
z bohaterami kultowej ju animacji: Pingwiny z Madagaskaru,

kadego dnia LEGO DRUYNA bdzie miaa do wykonania zadanie
z wykorzystaniem skonstruowanego przez siebie robota,

wemiemy udzia w grach i zabawach na wieym powietrzu 

wemiemy udzia w warsztatach biologicznych z edubio (dla grupy wiekowej 8-12 lat)
 

- NOWO -   BOGATE WNTRZE RYB - sekcja krgowca! To ju kolejny cykl warsztatów ze wspópracy z edubio! Podczas WAKACJI 2015 warsztaty z edubio cieszyy si duym uznaniem wród dzieci jak i rodziców! I tym razem przyszed czas na zajcia praktyczne poprzedzone wystpem dotyczcym anatomii, morfologii i ekologii ryb! W trakcie zaj uczestnicy dokonuj w druynach sekcji ryby na przykadzie ledzia lub potki. Dziki czemu mog zaobserwowa budow wewntrzn, przeledzi wygld organów oraz zrozumie ich funkcjonalno!  Zajcia te BUDZ ISKR PRZYRODNIKA, UCZ POPRZEZ ZABAW  I BEZPOREDNI KONTAKT Z PRZYROD! 

 

wemiemy udzia w animacji z Gosi Samosi (dla grupy wiekowej 5-7 lat)
 

- NOWO -   ANIMACJA Z GOSI SAMOSI -  Mamy ogromn przyjemno ponownie zaprosi do wspópracy Gosi Samosi, tym razem dla uczetsników pókolonii przygotuje specjalny program gier, zabaw i konkursów! Gwarantujemy bdzie wesoo, radonie i gono! A to wszystko w atmosferze wietnej balonowej zabawy!

 

 


WARTOCI EDUKACYJNEprojektowanie i budowa programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekadni, kó, osi
i innych technicznych skadników,

rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych,

praca metodami inynierskimi: budowa, testowanie, korekcja bdów, poprawa projektu,

zdobywanie praktycznego dowiadczenia z wykorzystaniem narzdzi matematycznych, np. szacowanie
i pomiar wielkoci fizycznych, analiza danych, wyznaczanie redniej,

rozwój umiejtnoci komunikacyjnych, szczególnie w zakresie jzyka technicznego i sownictwa naukowego,

wiedza z zakresu biologii, chemii, robotyki i informatyki,WYYWIENIE2 zdrowe i poywne posiki dziennie: obiad (drugie danie), podwieczorek + napoje (drugie niadanie we wasnym zakresie.
Jadospis do wyboru na cay tydzie.
Wszystkie posiki s przygotowywane przez sprawdzony catering specjalizujcy si w obiadach dla dzieci.CENA ZAWIERAwyywienie 2 razy dziennie: obiad (drugie danie), podwieczorek + napoje (II niadanie we wasnym zakresie),

opiek od godziny 8:00 do 17:00 /za dodatkow opat moliwa opieka od godziny 7:00/

bardzo aktywny program realizowany w kameralnej grupie - 23h robotyki,

opiek wykwalifikowanych instruktorów,

ubezpieczenie,

pamitkowy dyplom, 

1,5h warsztatów z edubio - bogate wntrze ryb - sekcja bezkrgowca - dla dzieci w wieku 8-12 lat

1,5h animacji z Gosi Samosi - gry, zabawy, konkursy, balonowy wiat - dla dzieci w wieku 5-7 lat

gry i zabawy na wieym powietrzu,

materiay i nowoczesne narzedzia dydaktyczne,

 

czas wietlicowy przed i po warsztatach.CENA LAST MINUTE - ostatnie wolne miejscaOd 25 stycznia przy zapisie obowizuje:

CENA PROMOCYJNA:

grupa wiekowa 5 -7   /   490z

grupa wiekowa 8 - 12  /  590z

Wpata zaliczki w cigu 5 dni od dokonania zapisu w wysokoci: 150z

Regulamin promocji dostpny w zakadce: PROMOCJE


 

CENA REGULARNA:

grupa wiekowa 5 -7   / 640z

grupa wiekowa 8 - 12    / 740z


 REGULAMIN - kliknij - PRZYKADOWY HARMONOGRAM DNIA  - kliknij - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - kliknij - 


- JAKO - AUTORSKIE PROGRAMY - 

Przygotowywanie warsztatów naukowych dla dzieci jak i wypoczynku letniego i zimowego to nasza praca i pasja! Cechuje nas aktywny, ciekawy i przede wszystkim bezpieczny program! ledzc nowe trendy wród modych LEGO fanów, przy udziale pedagogów oraz specjalistów z dziedziny robotyki i automatyki stworzylimy program peen pasji i kreatywnoci.

- PROFESJONALNA KADRA - 

Bardzo du uwag przykuwamy do doboru Kadry. Wikszo lektorów wspópracuje z nami od samego pocztku dziaalnoci. S to ludzie bardzo dobrze przygotowani merytorycznie o nieprzebranych pokadach energii i dobrego humoru!

- KAMERALNE GRUPY -

Sprzyjaj integracji, rówienicy atwiej si w nich adaptuj.

- ILO OPIEKUNÓW - 

Liczba opiekunów jest zawsze zgodna z przepisami.

- SPRZT DYDAKTYCZNY - 

Prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych edukacyjnych zestawów LEGO WeDo i  LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 przeznaczonych dla dzieci w wieku  5 - 7 i 8 - 14 lat. Zestawy te umoliwiaj skonstruowanie robota wyposaonego w profesjonalne silniki i sensory. Przed kadym turnusem sprzt jest poddawany wnikliwej kontroli, segregacji i uzupenieniu o zapasowe czci.

- PRZEBIEG PÓKOLONII - 

W czasie trwania wypoczynku Kadra, jest w staym kontakcie z Rodzicami.

- UBEZPIECZENIE -

Kady uczestnik jest potrójnie chroniony! Posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, polis odpowiedzialnoci OC oraz ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadków (NNW). 
Od 2010 roku organizujemy warsztaty z robotyki, podczas których dzieci odkrywaj w sobie talenty konstruktorskie oraz rozwijaj zainteresowania naukami cisymi!

Ju prawie 6  lat udoskonalamy swoj metod nauczania, wielokrotnie docenian przez rodowiska akademickie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasz najwiksz si s oryginalne konstrukcje z klocków LEGO, które pozwalaj dzieciom zgbi konkretny problem techniczny i sprawdzi dziaanie modelu prawdziwego mechanizmu, z którym zetkn si bd mogli w przyszoci. Pomagamy dzieciom rozwija konkretne umiejtnoci i praktycznie sprawdza, jak dziaa otaczajcy je wiat. Staramy si jednoczenie zachca kursantów do obserwowania i proponowania nowych rozwiza dla codziennie spotykanych problemów.

W trakcie dziaalnoci otworzylimy oddziay w Gdyni, Gdasku i Poznaniu, stworzylimy take wraz z dwuczciowym podrcznikiem innowacyjny kurs jzykowy – Angielski z Robotami.

Stalimy si równie MIEJSCEM ODKRYWANIA TALENTÓW pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za od 2014 roku wraz z Pozytywn Szko Podstawow w Gdasku jako pierwsi i jedyni w Polsce wprowadzilimy warsztaty z robotyki do podstawy programowej w klasach pierwszych. Warsztaty odbywajce si w ramach lekcji prowadzone s w oparciu o starannie uoone i przygotowane pod wymogi Kuratorium Owiaty programy zaj.

Od piciu lat pokazujemy dzieciom, e nauki cise mog by ciekawe. Najlepszym sposobem na podsumowanie naszej dziaalnoci bd wic liczby:

  • zaufao nam ponad 19 000 rodziców,  
  • zorganizowalimy ponad 2600 przyj urodzinowych,
  • przez 5 lat nieprzerwalnie organizujemy letni i zimowy wypoczynek dla dzieci,
  • prowadzilimy zajcia wprowadzajce do robotyki w ponad 1400 placówkach owiatowych w Gdasku, Gdyni, Poznaniu, Redzie, Rumi, Supsku, Tczewie,Wejherowie i Szczecinie,
  • organizujemy kóka z robotyki (Angielski z Robotami, Wstp do Maego Konstruktora, 
May Konstruktor, May Konstruktor PLUS, Wstp do Ligi Robotyki, Liga Robotyki, Liga Robotyki poziom MASTER)
     w ponad 20szkoach i przedszkolach,
  • bralimy udzia w 350 piknikach i festynach szkolnych,
  • zachcalimy dzieci do nauki robotyki podczas wielu imprez targowych, m.in. Targi Przedszkolaka, Targi Mieszkaniowe, Rodzinka, Targi Brzuszek  i Maluszek, Targi Gier i Zabaw, itd. 

Terminy dostpne w zakadce ZAPISY.eduROBOT.PL otrzyma tytu „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 


 

 

 


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL