KOLONIA - Mazurska Lego Przygoda - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

KOLONIA - Mazurska Lego Przygoda


Robotyka dla dzieci

 

Witaj w wiecie Robotów!

Dzi trudno oby si bez robotów, zdecydowanie uatwiaj ycie i wykonuj zadania, które jeszcze nie tak dawno wydaway nam si niemoliwe. Roboty dzi nie tylko odkrywaj kosmos ale i przeprowadzajc skomplikowane operacje ratuj ludzkie ycie! To, co kiedy uwaalimy za fantastyk, dzi jest rzeczywistoci! 
Dziki eduROBOT.PL Twoje dziecko ma moliwo doczy do grona osób, które zgbiaj niesamowity wiat zaawansowanej technologii. 

Kolonie z Robotami s wspania okazj, by przekona si, e poznawanie wiata nauki, czy zaawansowanej inynierii moe by pasjonujc przygod. 
W czasie dziewiciu dni uczestnicy bd mieli moliwo przekonania si pod okiem dowiadczonych instruktorów, e nauka to nie tylko teoria, ale przede wszystkim pasjonujca praktyka i dowiadczenia
z wykorzystaniem m.in. narzdzi matematycznych.

Nie wyobraamy sobie jednak wakacji spdzonych bez odpowiedniej dawki ruchu. Co wicej, sport wymaga take ducha rywalizacji i odpowiedniej motywacji. Dlatego podczas dziewiciu dni kolonii z Robotami zapewniamy równie gry i zabawy na wieym powietrzu. 

Od piciu lat organizujc warsztaty naukowe jak i pólkolonie z robotami wiemy jak bardzo wan rzecz jest to, aby uczestnicy poza dobr zabaw, umiechem na twarzy wychodzili bogatsi o now wiedz i dowiadczenia. Podczas obozu Twoje dziecko zbuduje wasne roboty z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. Nauczy si je programowa, w taki sposób, by wykonyway nawet najbardziej zoone zadania, by nastpnie wypróbowa je w wielu rozgrywkach. 

Obóz LEGO PRZYGODA to doskonaa zabawa dla wszystkich fanów klocków LEGO! Twoje dziecko zbuduje
i zaprogramuje konstrukcje m.in. ze STAR WARS, ANGRY BIRDS, MINECRAFT, BATMANA, SPIDERMANA, ÓWI NINJA czy PIRATÓW Z KARAIBÓW! Bdzie miao te okazj stworzy autorskie roboty przy pomocy oprogramowania -  LEGO DESIGNE. 
 

Za aktywne zabawy rozbudz w naszych kursantach pokady energii. Nauczymy si midzy innymi strzelani z uku, wybierzemy si na przejadk quadami, czy w rejs po mazurskich jeziorach!

I Twoje dziecko moe zosta mistrzem robotyki!- NOWO - PROGRAM KOLONII  8 - 13MAZURSKA LEGO PRZYGODA

Wraz z bohaterami Star Wars, Angry Birds czy Minecrafta przeniesiemy si w technologiczny wiat klocków LEGO! To miejsce, w którym niejedno dziecko moe przekroczy granice swojej wyobrani! Dziki nowoczesnym zestawom LEGO bdziemy mieli okazj zaprojektowa i stworzy niezapomniane modele. 

Podczas dziewiciu dni kolonii:

zbudujemy i zaprogramujemy konstrukcje z: STAR WARS, ANGRY BIRDS, MINECRAFT, BATMANA, SPIDERMANA, ÓWI NINJA, PIRATÓW Z KARAIBÓW, INDIANA JONES,

zaprojektujemy wasne modele robotów - turniej na najbardziej technologicznie zaawansowany projekt,

kadego dnia LEGO DRUYNA bdzie miaa do wykonania zadanie z wykorzystaniem skonstruowanego przez siebie robota,

mini turniej z wiedzy o programowaniu - to wanie Twoje dziecko moe zdoby tytu LEGO MASTER 2015,

 

- ACTIVE -

quady - przejadka sprawnociowa czterokoowcami na trasach o dwóch stopniach trudnoci - pod okiem instruktorów,

warsztaty strzeleckie - nauka strzelania z uku i broni pneumatycznej zakoczona zawodami,

zajcia linowe - wejcie na wie ze skrzynek,

Wilczy Szaniec - zwiedzanie zamaskowanego miasteczka w lesie - 200 budynków, schrony, lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, 

rejs statkiem po mazurach,

Aquapark - Tropikana, 

gry i zabawy rekreacyjne: pika nona, siatkówka, badminton,

 

- ADVENTURES - 

LEGO druyna - misja ratowania wiata przed zagad - fabularyzowana gra terenowa,  

kpiele i plaowanie pod okiem ratownika,

ognisko z pieczeniem kiebasek,

gry i zabawy, konkursy,

dyskoteka - niezapomniane zabawy z muzyk w tle,WARTOCI EDUKACYJNEprojektowanie i budowa programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekadni, kó, osi i innych technicznych skadników,

rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych,

praca metodami inynierskimi: budowa, testowanie, korekcja bdów, poprawa projektu,

zdobywanie praktycznego dowiadczenia z wykorzystaniem narzdzi matematycznych, np. szacowanie
i pomiar wielkoci fizycznych, analiza danych, wyznaczanie redniej,

rozwój umiejtnoci komunikacyjnych, szczególnie w zakresie jzyka technicznego i sownictwa naukowego,ZAKWATEROWANIE


W pooonym w otoczeniu jezior, lasów, k i parków z kilkunastoletnim dowiadczeniem orodku wypoczynkowym "MYNIK" odnajdziemy cisz, spokój a odpowiednio przygotowany personel zapewni nam idealne warunki do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku! Orodek mieci si przy samym jeziorze Gieldzkim, niedalego Mrgowa. Na terenie orodka znajduje si piaczysta plaa, boisko do piki nonej i siatkówki, nowoczesny plac zabaw, trasa quadowa, amfiteatr, strzelnica oraz teren do paintballa. Miejsce to jest idealnie przystosowane do przyjmowania kolonii. 

Orodek dysponuje pokojami 3-5 osobowymi, wyposaonymi w azienki (WC, PRYSZNIC, UMYWALKA)WYYWIENIE4 zdrowe i poywne posiki dziennie (niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) 
Wszystkie posiki s przygotowywane w orodku, od pierwszego dnia od obiadu do ostatniego dnia.CENA ZAWIERAZakwaterowanie (9 dni), wyywienie 4 razy dziennie, bardzo aktywny program, opiek kadry, instruktorów, pielgniarki, ratownika, ubezpieczenie, vat, dojazd.CENA PROMOCYJNADo 2 czerwca przy zapisie obowizuje CENA PROMOCYJNA 1199,00 Z 

Od 16 czerwca cena regularna: 1499,00

Wpata zaliczki w cigu 5 dni od dokonania zapisu w wysokoci: 300z

Regulamin promocji dostpny w zakadce: PROMOCJEUMOWA O NAS - wykwalifikowana kadra i dowiadczenie


Od 2010 roku organizujemy warsztaty z robotyki, podczas których dzieci odkrywaj w sobie talenty konstruktorskie oraz rozwijaj zainteresowania naukami cisymi!

Ju pi lat udoskonalamy swoj metod nauczania, wielokrotnie docenian przez rodowiska akademickie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasz najwiksz si s oryginalne konstrukcje z klocków LEGO, które pozwalaj dzieciom zgbi konkretny problem techniczny i sprawdzi dziaanie modelu prawdziwego mechanizmu, z którym zetkn si bd mogli w przyszoci. Pomagamy dzieciom rozwija konkretne umiejtnoci i praktycznie sprawdza, jak dziaa otaczajcy je wiat. Staramy si jednoczenie zachca kursantów do obserwowania i proponowania nowych rozwiza dla codziennie spotykanych problemów.

W trakcie dziaalnoci otworzylimy oddziay w Gdyni, Gdasku i Poznaniu, stworzylimy take wraz
z dwuczciowym podrcznikiem innowacyjny kurs jzykowy – Angielski z Robotami.

Stalimy si równie MIEJSCEM ODKRYWANIA TALENTÓW pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za od 2014 roku wraz z Pozytywn Szko Podstawow w Gdasku jako pierwsi i jedyni
w Polsce wprowadzilimy warsztaty z robotyki do podstawy programowej w klasach pierwszych. Warsztaty odbywajce si w ramach lekcji prowadzone s w oparciu o starannie uoone i przygotowane pod wymogi Kuratorium Owiaty programy zaj.

Od piciu lat pokazujemy dzieciom, e nauki cise mog by ciekawe. Najlepszym sposobem na podsumowanie naszej dziaalnoci bd wic liczby:

  • zaufao nam ponad 17 000 rodziców,  
  • zorganizowalimy ponad 2500 przyj urodzinowych,
  • przez 5 lat nieprzerwalnie organizujemy letni i zimowy wypoczynek dla dzieci,
  • prowadzilimy zajcia wprowadzajce do robotyki w ponad 1300 placówkach owiatowych w Gdasku, Gdyni, Poznaniu, Redzie, Rumi, Supsku, Tczewie,Wejherowie i Szczecinie,
  • organizujemy kóka z robotyki (Angielski z Robotami, Wstp do Maego Konstruktora, 
May Konstruktor, May Konstruktor PLUS, Wstp do Ligi Robotyki, Liga Robotyki, Liga Robotyki poziom MASTER)
     w ponad 180 szkoach i przedszkolach,
  • bralimy udzia w 320 piknikach i festynach szkolnych,
  • zachcalimy dzieci do nauki robotyki podczas wielu imprez targowych, m.in. Targi Przedszkolaka, Targi Mieszkaniowe, Rodzinka, Targi Brzuszek  i Maluszek, Targi Gier i Zabaw, itd.

- JAKO - AUTORSKIE PROGRAMY - 

Przygotowywanie warsztaów naukowych dla dzieci jak i wypoczynku letniego i zimowego to nasza praca i pasja! Cechuje nas aktywny, ciekawy i przede wszystkim bezpieczny program! ledzc nowe trendy wród modych LEGO fanów, przy udziale pedagogów oraz specjalistów z dziedziny robotyki i automatyki stworzylimy program peen pasji i kreatywnoci.

- OPIEKA ZDROWOTNA - 

Na kadym obozie dzieci maj zapewnion pen opiek medyczn.

- PROFESJONALNA KADRA - 

Bardzo du uwag przykuwamy do doboru Kadry. Wikszo lektorów wspópracuje z nami od samego pocztku dziaalnoci. S to ludzie bardzo dobrze przygotowani merytorycznie o nieprzebranych pokadach energii i dobrego humoru!

- KAMERALNE GRUPY -

Sprzyjaj integracji, rówienicy atwiej si w nich adaptuj.

- ILO OPIEKUNÓW - 

Liczba opiekunów jest zawsze zgodna z przepisami.

- SPRZT DYDAKTYCZNY - 

Prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych edukacyjnych zestawów LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 przeznaczonych dla dzieci w wieku 8 - 14 lat. Zestawy te umoliwiaj skonstruowanie robota wyposaonego w profesjonalne silniki i sensory. Przed kadym turnusem sprzt jest poddawany wnikliwej kontroli, segregacji i uzupenieniu o zapasowe czci.

- RELACJA FOTOGRAFICZNA - 

Kadego dnia do godziny 12:00 na naszej stronie www.edurobot.pl Rodzice znajd foto relacje z poprzedniego dnia obozu. W ten oto sposób na bieco bda mogli przekona si jak dzieci spdzili czas i co udao si im stworzy! 

- PRZEBIEG OBOZU - 

W czasie trwania wypoczynku Kadra, jest w staym kontakcie z Rodzicami. Po obozie kady Rodzic otrzyma pisemn informacj Wychowawcy na temat zachowania, postpów i sukcesów, jakie odnioso Dziecko.

- UBEZPIECZENIE -

Kady uczestnik jest potrójnie chroniony! Posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, polis odpowiedzialnoci OC oraz ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadków (NNW).


 

Brak terminów.eduROBOT.PL otrzyma tytu „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL