LIGA PROGRAMOWANIA - SCRACHT - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

LIGA PROGRAMOWANIA - SCRACHT


Robotyka dla dzieci

  

- NOWO - LIGA PROGRAMOWANIA - SCRATCH
        dla dzieci w wieku 8 - 12 lat
 
Warsztaty przygotowane zostay przez ekspertów oraz pedagogów z wieloletnim dowiadczeniem. W trakcie zaj dzieci pracuj na tabletach poznajc rodowisko SCRATCH. Jest to program pozwalajcy na tworzenie aplikacji mogcych wykorzystywa dwiki, rysowa czy te porównywa kolory. Dziki niemu kursanci poza aplikacjami stworz gry, pokazy multimedialne, kartki i inne programy.
Programowanie odbywa si w spoósb wizualny - elementy jzyka maj ksztat puzzli, a poprzez przeciganie mog by ukadane w okrelonym porzdku. W ten sposób tworzy si kody przypisany okrelonemu obiektowi. Obiekty mog reagowa na zdarzenia zewntrzne. Wygld postaci do obiektów mona wybiera z zasobnika, tworzy lub importowa z zewntrz. 
 
LIGA PROGRAMOWANIA - SCRATCH pozwala kursantom w rozwijaniu mylenia kreatywnego oraz doskonaleniu umiejtnoci analitycznych. Dzisiaj jzyki programistyczne to nie tylko domena informatyków, a równie narzdzie, dziki, któremu dzieci nadaj za postpem techniki i co wicej wiadomie z niego korzystaj! Lista korzyci nauki programowania jest naprawd duga! Tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki.
 
Dobrze wiemy, e zabawa jest form poznawania wiata i nauk dla najmodszych. czc edukacj z zabaw, proponujemy to, co dzieci naprawd lubi i co pozwoli im na budowanie nowych dowiadcze!

Dlaczego warto uczy si programowania?

naucza logicznego mylenia,

umoliwia odnale si w wiecie nowoczesnych technologii,

pozwala wypracowa umiejtno efektywnego mylenia o rzeczach niezwizanych z informatyk,

warto nauczy dzieci jak mdrze korzysta z komputerów / tabletów,

obcowanie dzieci z nowoczesnymi technologiami pozwoli w przyszoci wpywa na ich rozwój
i wykonywa nowe, nieznane nam jeszcze zawody,

 rozwija wyobrani i ucz si myle niestereotypowo, 

 utrwala zdobyt wiedz,


  Ilo miejsc jest ograniczona. Nie czekaj, zapisz si ju dzi!eduROBOT.PL otrzyma tytu „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL