PӣKOLONIA dla dziewczynek - AKADEMIA DESIGN - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

PӣKOLONIA dla dziewczynek - AKADEMIA DESIGN


Robotyka dla dzieci

  

Witaj w wiecie DESIGN!

Design to wszystko to, co dobrze zaprojektowanie: meble, dekoracje, wntrza... Designer to artysta posiadajcy wyczucie koloru, ksztatu, perspektywy. Musi jednak pamita take o funkcjonalnoci swoich projektów, ledzi najnowsze trendy i mod. A skoro ju o modzie mowa..projektowanie ubra to prawdziwa sztuka. Wyobrania plastyczna, wraliwo na kolory i wiato, to tylko niektóre cechy, które powinna przejawia projektantka mody! 

Zapraszamy dziewczynki w wieku 8-12 lat do AKADEMII DESIGN. Pomó córce speni marzenie o zaistnieniu w wiecie mody i wkroczeniu w wiat designu. 

W czasie piciu dni pókolonii uczestniczki bd miay moliwo przekonania si pod okiem dowiadczonych instruktorów, e wyobrania nie zna ogranicze. 

Nie wyobraamy sobie jednak wakacji spdzonych bez odpowiedniej dawki ruchu. Co wicej, sport wymaga take ducha rywalizacji
i odpowiedniej motywacji. Dlatego podczas pókolonii zapewniamy równie gry i zabawy na wieym powietrzu. 

Od piciu lat organizujc warsztaty jak i pólkolonie, dlatego te wiemy jak bardzo wan rzecz jest to, aby uczestnicy poza dobr zabaw, umiechem na twarzy wychodzili bogatsi o now wiedz
i dowiadczenia.
 Niejednokrotnie przekonalimy si, e dzieci, majc nieograniczon wyobrani i moc niewyczerpanej energii, s twórcze i szalenie kreatywne!

Dziki wspópracy merytorycznej eduROBOT.PL stwarzamy im wiec paszczyn do rozwoju ich wewntrznego artystycznego wiata mody i design.

Cena promocyjna: 150 z taniej Taniej!

- NOWO - PROGRAM PÓKOLONII  8 - 12


AKADEMIA DESIGN

To wietny sposób na zaangaowanie dziewczynki w tematy PROJEKTOWANIA, ARCHITEKTURY I ESTETYKI. Podczas dziewiciu dni kolonii dzieci bda miay okazj nie tylko POSZERZY HORYZONTY, ale i TWÓRCZO WYKORZYSTA SWOJ WYOBRANI!
Na celu mamy nie tylko DOBR ZABAW, ale i EDUKACJ poprzez ZWRÓCENIE UWAGI NA PIKNE WZORNICTWO, które znaj

duje si w najbliszym otoczeniu.
Przygotowany program zaj ROZWIJA w dzieciach NATURALNE ZAINTERESOWANIE WIATEM stworzonym przez czowieka, pozwala zdoby wiedz o przedmiorach codziennego uytku oraz POBUDZI TWÓRCZ CIEKAWO!

W trakcie kolonii dziewczynki POZNAJ wybrane TECHNIKI ARTYSTYCZNE, WYKONAJ przedmioty CODZIENNEGO UYTKU, czy te elementy WYSTROJU DOMOWEGO WNTRZA!Pogbi równie wiedz oraz udoskonal umiejtnoci z PODSTAW PROJEKTOWANIA, szycia rcznego

i maszynowego, zapoznaj si take z rónego rodzajami materiaów, naucz si projektowa oraz przygotowywa wykroje! Wykonaj i zrealizuj WASNE PROJEKTY spódniczek.

Dowiedz si take jak w tani sposób oczarowa najbliszych nie tylko samym prezentem, ale i jego niebanalnym ubiorem. Krok po kroku POZNAJ NOWOCZESNE TECHNIKI PAKOWANIA PREZENTÓW,
ale i dowiedz si w jaki sposób dobiera podarunki, by nie trafiy na pók "niepotrzenych rzeczy".

Na tym nie koniec atrakcji! Stworz WASN LINI PERFUM oraz naturalnych kosmetyków. 
Taka forma wakacyjnego wypoczynku ROZWIJA midzy innymi TWÓRCZE UMIEJTNOCI dzieci, WPROWADZA je w WIAT WARTOCI ESTETYCZNYCH, ROZWIJA KREATYWNO I SAMODZIELNO, UWRALIWIA NA PIKNO NATURY, a take wspomaga ROZWIJANIE UZDOLNIE!
Naszym celem jest zaszczepienie w dzieciach i modziey zamiowania do projektowania, tworzenia oraz fotografii. 
Stworzylimy warunki, w których oprócz solidnego warsztatu, dziewczynki bd mogy rozwija wraliwo i wyobrani artystyczn.

Wszystkie wykonane na zajciach przedmioty oczywicie pozostaj wasnoci dzieci!  
 


Podczas piciu dni pókolonii:
 • zapoznamy si z rónymi rodzajami materiaów, nauczymy si te robi aplikacje, wszywa zamki, przyszywa guziki, projektowa, przygotowywa wykroje i wiele, wiele innych umiejtnoci,
 • zaprojektujemy i stworzymy wasne spódnicznki i biuteri,
 • stworzymy wasn linie perfum i naturalnych kosmetyków,
 • rozwiniemy kreatywno i zrealizujemy twórcze pomys,
 • stworzymy wasny magazyn mody,


WARTOCI EDUKACYJNE • praca metodami designerów,
 • dekorowanie - czyli co nieco o piknie w otoczeniu,
 • projektowanie dodatków do ubra,
 • warsztat tworzenia biuterii,
 • warsztat tworzenia naturalnych kosmetyków i wasnej linii perfum,
 • pomys na wasny styl,
 • profesjonalna sesja fotograficzna,
 • recykling fashion - konkurs na projekt wykonany z papieru,


 WYYWIENIE


 2 zdrowe i poywne posiki dziennie: obiad (drugie danie), podwieczorek + napoje (drugie niadanie we wasnym zakresie.

Jadospis do wyboru na cay tydzie.
Wszystkie posiki s przygotowywane przez sprawdzony catering specjalizujcy si w obiadach dla dzieci.

CENA ZAWIERA • wyywienie 2 razy dziennie: obiad (drugie danie), podwieczorek + napoje (II niadanie we wasnym zakresie),
 • opiek od godziny 8:00 do 17:00 /za dodatkow opat moliwa opieka od godziny 7:00/
 • bardzo aktywny program realizowany w kameralnej grupie,
 • opiek wykwalifikowanych instruktorów,
 • ubezpieczenie,
 • pamitkowy dyplom, 
 • profesjonalne warsztaty fotograficzne, 
 • czas wietlicowy przed i po warsztatach,
 • materiay i nowoczesne narzdzia dydaktyczne.


CENA PROMOCYJNA


Od 1 lipca przy zapisie obowizuje:

CENA PROMOCYJNA 

grupa wiekowa 8 -12 / 590 z

Od 21 lipca przy zapisie obowizuje:

CENA REGULARNA 

grupa wiekowa 8 - 12 / 690z

Wpata zaliczki w cigu 5 dni od dokonania zapisu w wysokoci: 150z

Regulamin promocji dostpny w zakadce: PROMOCJE.REGULAMIN - kliknij - PRZYKADOWY HARMONOGRAM DNIA - kliknij - O NAS - wykwalifikowana kadra i dowiadczenie


Od 2010 roku organizujemy warsztaty z robotyki, podczas których dzieci odkrywaj w sobie talenty konstruktorskie oraz rozwijaj zainteresowania naukami cisymi!

Ju pi lat udoskonalamy swoj metod nauczania, wielokrotnie docenian przez rodowiska akademickie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasz najwiksz si s oryginalne konstrukcje z klocków LEGO, które pozwalaj dzieciom zgbi konkretny problem techniczny i sprawdzi dziaanie modelu prawdziwego mechanizmu, z którym zetkn si bd mogli w przyszoci. Pomagamy dzieciom rozwija konkretne umiejtnoci i praktycznie sprawdza, jak dziaa otaczajcy je wiat. Staramy si jednoczenie zachca kursantów do obserwowania i proponowania nowych rozwiza dla codziennie spotykanych problemów.

W trakcie dziaalnoci otworzylimy oddziay w Gdyni, Gdasku i Poznaniu, stworzylimy take wraz
z dwuczciowym podrcznikiem innowacyjny kurs jzykowy – Angielski z Robotami.

Stalimy si równie MIEJSCEM ODKRYWANIA TALENTÓW pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za od 2014 roku wraz z Pozytywn Szko Podstawow w Gdasku jako pierwsi i jedyni
w Polsce wprowadzilimy warsztaty z robotyki do podstawy programowej w klasach pierwszych. Warsztaty odbywajce si w ramach lekcji prowadzone s w oparciu o starannie uoone i przygotowane pod wymogi Kuratorium Owiaty programy zaj.

Od piciu lat pokazujemy dzieciom, e nauki cise mog by ciekawe. Najlepszym sposobem na podsumowanie naszej dziaalnoci bd wic liczby:

 • zaufao nam ponad 17 000 rodziców,  
 • zorganizowalimy ponad 2500 przyj urodzinowych,
 • przez 5 lat nieprzerwalnie organizujemy letni i zimowy wypoczynek dla dzieci,
 • prowadzilimy zajcia wprowadzajce do robotyki w ponad 1300 placówkach owiatowych w Gdasku, Gdyni, Poznaniu, Redzie, Rumi, Supsku, Tczewie,Wejherowie i Szczecinie,
 • organizujemy kóka z robotyki (Angielski z Robotami, Wstp do Maego Konstruktora, 
May Konstruktor, May Konstruktor PLUS, Wstp do Ligi Robotyki, Liga Robotyki, Liga Robotyki poziom MASTER)
   w ponad 180 szkoach i przedszkolach,
 • bralimy udzia w 320 piknikach i festynach szkolnych,
 • zachcalimy dzieci do nauki robotyki podczas wielu imprez targowych, m.in. Targi Przedszkolaka, Targi Mieszkaniowe, Rodzinka, Targi Brzuszek  i Maluszek, Targi Gier i Zabaw, itd.

- JAKO - AUTORSKIE PROGRAMY - 

Przygotowywanie warsztaów dla dzieci jak i wypoczynku letniego i zimowego to nasza praca i pasja! Cechuje nas aktywny, ciekawy i przede wszystkim bezpieczny program! ledzc nowe trendy wród dzieci i modziey, przy udziale pedagogów oraz specjalistów z dziedziny sztuki  stworzylimy program peen pasji i kreatywnoci.

- OPIEKA ZDROWOTNA - 

Na kadym obozie dzieci maj zapewnion pen opiek medyczn.

- PROFESJONALNA KADRA - 

Bardzo du uwag przykuwamy do doboru Kadry. Wikszo lektorów wspópracuje z nami od samego pocztku dziaalnoci. S to ludzie bardzo dobrze przygotowani merytorycznie o nieprzebranych pokadach energii i dobrego humoru!

- KAMERALNE GRUPY -

Sprzyjaj integracji, rówienicy atwiej si w nich adaptuj.

- ILO OPIEKUNÓW - 

Liczba opiekunów jest zawsze zgodna z przepisami.

- PRZEBIEG PÓKOLONII - 

W czasie trwania wypoczynku Kadra, jest w staym kontakcie z Rodzicami. 

- UBEZPIECZENIE -

Kady uczestnik jest potrójnie chroniony! Posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, polis odpowiedzialnoci OC oraz ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadków (NNW).


 

 Terminy dostpne w zakadce ZAPISY.


 

eduROBOT.PL otrzyma tytu „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL