PӣKOLONIA dla dziewczynek - LEGO DISNEY FRIENDS - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

PӣKOLONIA dla dziewczynek - LEGO DISNEY FRIENDS


Robotyka dla dzieci

                                                                       Dziewczyny witajcie w wiecie Robotów!

Dzi trudno oby si bez robotów, zdecydowanie uatwiaj ycie
i wykonuj zadania, które jeszcze nie tak dawno wydaway nam si niemoliwe. Roboty dzi nie tylko odkrywaj kosmos ale i przeprowadzajc skomplikowane operacje ratuj ludzkie ycie! To, co kiedy uwaalimy za fantastyk, dzi jest rzeczywistoci! 
Dziki eduROBOT.PL Twoja córka ma moliwo doczy do grona osób, które zgbiaj niesamowity wiat zaawansowanej technologii. 

Wakacje z Robotami s wspania okazj, by przekona si, e poznawanie wiata nauki, czy zaawansowanej inynierii moe by pasjonujc przygod. 
W czasie warsztatów Mae Konstruktorki bd miay moliwo przekonania si pod okiem dowiadczonych instruktorów, e nauka to nie tylko teoria, ale przede wszystkim pasjonujca praktyka
i dowiadczenia z wykorzystaniem m.in. narzdzi matematycznych.

Nie wyobraamy sobie jednak wakacji spdzonych bez odpowiedniej dawki ruchu. Co wicej, sport wymaga take ducha rywalizacji i odpowiedniej motywacji. Dlatego te zapewniamy równie gry i zabawy na wieym powietrzu. 

Od piciu lat organizujc warsztaty naukowe jak i pólkolonie z robotami wiemy jak bardzo wan rzecz jest to, aby uczestnicy poza dobr zabaw, umiechem na twarzy wychodzili bogatsi o now wiedz i dowiadczenia nie tylko z dziedziny robotyki i informatyki. Dlatego te w harmonogramie pókolonii uwzgldnilimy warsztaty biologiczno - chemiczne!

I Twoje dziecko moe zosta mistrzem robotyki!

Cena promocyjna 150 z taniej!


Dla dziewczynek w wieku 5 - 7 lat


 - NOWO - PROGRAM PÓKOLONII  5 - 7  LEGO DISNEY FRIENDS - wycznie dla dziewczynek

Wraz z Kopciuszkiem przeniesiemy si do wiata Walta Disney'a. Przypomnimy najpikjniejsze bajki oraz najpopularniejsze królewny. W trakcie piciu dniu pókolonii nasze Mae Konstruktorki bd miay za zadanie zbudowanie konstrukcji odpowiednich do BAJKI DNIA z edukacyjnych zestawów klocków LEGO WeDo. Zestawy te s wyposaone w silniki i sensory, dziki, którym zbudowana konstrukcja zostanie uruchomiona. Bdziemy mieli okazj zobaczy efekt pasji tworzenia, szukania kreatywnych rozwiza oraz rozwijania dziecicej wyobrani. Kadego dnia zbudujemy i zaprogramujemy za pomoc odpowiednich bloczków a dwie konstrukcje! A wszystko to w atmosferze bajkowej przygody! 

Podczas piciu dni pókolonii:

zbudujemy i zaprogramujemy konstrukcje z LEGO WeDo

przy pomocy zbudowanych robotów poznamy ekranizacje najpikniejszych bajek Walta Disney'a,

tematyki dni: Kopciuszek, Syrenka Ariel, Kraina Lodu, Pocahontas, Aladyn,

wemiemy udzia w zajciach sportowych pod okiem profesjonalnych instruktorów,

wemiemy udzia w warsztatach biologicznych z edubio
 

- NOWO -  Poznajc tajemniczy WIAT OWADÓW Kursanci bda mieli okazj nie tylko dotkn ale i przytuli, czy wzi na rk tropikalne gatunki patyczaków i karaczanów madagaskarskich. Tym samym przekonaj si, e te mae zwierzaczki s bardzo przyjazne i sympatyczne. Zajcia te nie tylko oswajaj dzieci
z szecionogimi zwierztkami, ale równie BUDZ ISKR PRZYRODNIKA, UCZ POPRZEZ ZABAW
I BEZPOREDNI KONTAKT Z PRZYROD!


WARTOCI EDUKACYJNEprojektowanie i budowa programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekadni, kó, osi
i innych technicznych skadników,

rozumienie i interpretacja dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych,

praca metodami inynierskimi: budowa, testowanie, korekcja bdów, poprawa projektu,

zdobywanie praktycznego dowiadczenia z wykorzystaniem narzdzi matematycznych, np. szacowanie
i pomiar wielkoci fizycznych, analiza danych, wyznaczanie redniej,

rozwój umiejtnoci komunikacyjnych, szczególnie w zakresie jzyka technicznego i sownictwa naukowego,

wiedza z zakresu biologii, chemii, robotyki i informatyki,WYYWIENIE2 zdrowe i poywne posiki dziennie: obiad (drugie danie), podwieczorek + napoje (drugie niadanie we wasnym zakresie.
Jadospis do wyboru na cay tydzie.
Wszystkie posiki s przygotowywane przez sprawdzony catering specjalizujcy si w obiadach dla dzieci.CENA ZAWIERAwyywienie 2 razy dziennie: obiad (drugie danie), podwieczorek + napoje (II niadanie we wasnym zakresie),

opiek od godziny 8:00 do 17:00 /za dodatkow opat moliwa opieka od godziny 7:00/

bardzo aktywny program realizowany w kameralnej grupie,

opiek wykwalifikowanych instruktorów,

ubezpieczenie,

pamitkowy dyplom, 

1,5h warsztatów z edubio - tajemniczny wiat owadów (grupa wiekowa 5-7)

czas wietlicowy przed i po warsztatach,

materiay i nowoczesne narzdzia dydaktyczne.CENA PROMOCYJNAOd 1 lipca przy zapisie obowizuje:

CENA PROMOCYJNA:

grupa wiekowa 5 -7   /   540z

Od 21 lipca przy zapisie obowizuje:

CENA REGULARNA:

grupa wiekowa 5 -7   / 640z

Wpata zaliczki w cigu 5 dni od dokonania zapisu w wysokoci: 150z

Regulamin promocji dostpny w zakadce: PROMOCJEREGULAMIN - kliknij - PRZYKADOWY HARMONOGRAM DNIA  - kliknij - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - kliknij - O NAS - wykwalifikowana kadra i dowiadczenie- JAKO - AUTORSKIE PROGRAMY - 

Przygotowywanie warsztatów naukowych dla dzieci jak i wypoczynku letniego i zimowego to nasza praca i pasja! Cechuje nas aktywny, ciekawy i przede wszystkim bezpieczny program! ledzc nowe trendy wród modych LEGO fanów, przy udziale pedagogów oraz specjalistów z dziedziny robotyki i automatyki stworzylimy program peen pasji i kreatywnoci.

- PROFESJONALNA KADRA - 

Bardzo du uwag przykuwamy do doboru Kadry. Wikszo lektorów wspópracuje z nami od samego pocztku dziaalnoci. S to ludzie bardzo dobrze przygotowani merytorycznie o nieprzebranych pokadach energii i dobrego humoru!

- KAMERALNE GRUPY -

Sprzyjaj integracji, rówienicy atwiej si w nich adaptuj.

- ILO OPIEKUNÓW - 

Liczba opiekunów jest zawsze zgodna z przepisami.

- SPRZT DYDAKTYCZNY - 

Prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych edukacyjnych zestawów LEGO WeDo przeznaczonych dla dzieci w wieku  5 - 7. Zestawy te umoliwiaj skonstruowanie robota wyposaonego w profesjonalne silniki i sensory. Przed kadym turnusem sprzt jest poddawany wnikliwej kontroli, segregacji i uzupenieniu o zapasowe czci.

- PRZEBIEG PÓKOLONII - 

W czasie trwania wypoczynku Kadra, jest w staym kontakcie z Rodzicami.

- UBEZPIECZENIE -

Kady uczestnik jest potrójnie chroniony! Posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe, polis odpowiedzialnoci OC oraz ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadków (NNW).


Od 2010 roku organizujemy warsztaty z robotyki, podczas których dzieci odkrywaj w sobie talenty konstruktorskie oraz rozwijaj zainteresowania naukami cisymi!

Ju pi lat udoskonalamy swoj metod nauczania, wielokrotnie docenian przez rodowiska akademickie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasz najwiksz si s oryginalne konstrukcje z klocków LEGO, które pozwalaj dzieciom zgbi konkretny problem techniczny i sprawdzi dziaanie modelu prawdziwego mechanizmu, z którym zetkn si bd mogli w przyszoci. Pomagamy dzieciom rozwija konkretne umiejtnoci i praktycznie sprawdza, jak dziaa otaczajcy je wiat. Staramy si jednoczenie zachca kursantów do obserwowania i proponowania nowych rozwiza dla codziennie spotykanych problemów.

W trakcie dziaalnoci otworzylimy oddziay w Gdyni, Gdasku i Poznaniu, stworzylimy take wraz
z dwuczciowym podrcznikiem innowacyjny kurs jzykowy – Angielski z Robotami.

Stalimy si równie MIEJSCEM ODKRYWANIA TALENTÓW pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za od 2014 roku wraz z Pozytywn Szko Podstawow w Gdasku jako pierwsi i jedyni
w Polsce wprowadzilimy warsztaty z robotyki do podstawy programowej w klasach pierwszych. Warsztaty odbywajce si w ramach lekcji prowadzone s w oparciu o starannie uoone i przygotowane pod wymogi Kuratorium Owiaty programy zaj.

Od piciu lat pokazujemy dzieciom, e nauki cise mog by ciekawe. Najlepszym sposobem na podsumowanie naszej dziaalnoci bd wic liczby:

  • zaufao nam ponad 17 000 rodziców,  
  • zorganizowalimy ponad 2500 przyj urodzinowych,
  • przez 5 lat nieprzerwalnie organizujemy letni i zimowy wypoczynek dla dzieci,
  • prowadzilimy zajcia wprowadzajce do robotyki w ponad 1300 placówkach owiatowych w Gdasku, Gdyni, Poznaniu, Redzie, Rumi, Supsku, Tczewie,Wejherowie i Szczecinie,
  • organizujemy kóka z robotyki (Angielski z Robotami, Wstp do Maego Konstruktora, 
May Konstruktor, May Konstruktor PLUS, Wstp do Ligi Robotyki, Liga Robotyki, Liga Robotyki poziom MASTER)
     w ponad 180 szkoach i przedszkolach,
  • bralimy udzia w 320 piknikach i festynach szkolnych,
  • zachcalimy dzieci do nauki robotyki podczas wielu imprez targowych, m.in. Targi Przedszkolaka, Targi Mieszkaniowe, Rodzinka, Targi Brzuszek  i Maluszek, Targi Gier i Zabaw, itd.

 Terminy dostpne w zakadce ZAPISY.


eduROBOT.PL otrzyma tytu „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL