Wyprzedajemy OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci eduROBOT.pl

Wyprzedajemy OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!


Robotyka dla dzieci

 

Podaruj Dzieciom klucz do �wiata wyobra�ni i niesko�czonych mo�liwo�ci 
- WAKACJE z eduROBOT.PL!


#KOLONIE

Ju� kolejny raz odwiedzimy jedyne w swoim rodzaju KASZUBY!
Drodzy Rodzice przygotowali�my na najbli�sze Wakacje sporo nowo�ci! Ka�de Dziecko posiada nieograniczon� wyobra�ni� i moc niewyczerpanej energii! My to doskonale wiemy!I z my�l� w�a�nie o Nich przygotowali�my ca�kiem nowe propozycje kolonijne! Po��czenie oryginalnych tematyk, interesuj�cych warsztatów, zabaw na �wie�ym powietrzu i wodnych szale�stw!

 DOST�PNY TERMIN: 07.07.2018r. - 14.07.2018r.


TEMATYKI KOLONII -  dla dzieci w wieku 8-14 lat

1) PREMIUM - The Best Star Wars & Minecraft

2) NOWO�� - Wrot Camp - Wakacje na Wrotkach

3) BESTSELLER Survival na Wypasie

4) NOWO�� - Sport Camp - Letni Obóz Sportowy

5) NOWO�� - Wakacje w Obiektywie - Akademia fotografii mobilnej i monta�u krótkometra�owych filmów


#PÓ�KOLONIE

Ka�de Dziecko posiada nieograniczon� wyobra�ni� i moc niewyczerpanej energii! My to doskonale wiemy!
I z my�l� w�a�nie o Nich przygotowali�my ca�kiem nowe warsztaty wakacyjne Po��czenie oryginalnych tematyk, interesuj�cych warsztatów, zabaw na �wie�ym powietrzu.

PROMOCJA OBOWI�ZUJE NA TERMIN:
Gdańsk - Zaspa 02.07.2018r. - 06.07.2018r. 

1) Pó�kolonia STAR WARS VS MINECRAFT - dla dzieci w  dwóch grupach wiekowych:  5-7  i  8-13 lat


      Ka�demu Uczestnikowi wykupujemy ubezpieczenie NW. Nadzór nad prowadzonym przez nas wypoczynkiem, a tak�e kwalifikacjami Kadry sprawuje Kuratorium O�wiaty. Ka�dy Lektor posiada niezb�dne uprawnienia oraz za�wiadczenie o niekaralno�ci z KRK. Powierzaj�c nam swoje Dzieci, mo�ecie by� Pa�stwo pewni, �e pozostaj� pod profesjonaln� opiek� do�wiadczonych Wychowawców.  

       eduROBOT.PL otrzyma� tytu� „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 


Na 9 Urodziny zmieniamy się dla Was!

Nowa platforma rezerwacyjna - TravelKIDS.PL

eduROBOT.PL i TravelKIDS.PL
tel.: 535 041 242
pn - pt 8:00 - 18:00
sb - nd 10:00 - 18:00

biuro@travelkids.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL